De Rots is een gemeente waar Jezus Christus het fundament en middelpunt is. In Hem ligt de bron, de norm en het doel van al het functioneren van de gemeente. We komen samen om God te ontmoeten (relatie), Hem te eren (aanbidding) en Hem beter te leren kennen (groei).

Ons verlangen is dat we samen groeien in ons geloof en meer op de Here Jezus gaan lijken om zo vrucht te dragen in onze omgeving.

Kenmerken van de Rots zijn: liefde, aanbidding, dienen, eenvoud en samen bouwen. Het Evangelie staat centraal en heeft altijd tot doel een eenheid te vormen in de verheerlijking van Jezus Christus.

Hoe we begonnen

Eind 2014 zijn we gestart met een kleine groep binnen Evangeliegemeenten De Regenboog. We zijn in eenvoud (onder verantwoordelijkheid van de Leidinggevende Raad van EDR Noord) gestart zonder voorganger, oudsten, kinderwerk of zangleiding.

We kwamen samen om te zoeken wat God wilde met deze groep en we zagen steeds hoe de Heilige Geest ons op de Here Jezus wees. We spraken dan ook het verlangen uit slechts samen te willen zijn met Jezus in ons midden.

In de zoektocht naar Gods wil voor onze gemeente hebben we Gods trouw mogen zien. Vanwege het gezamenlijk verlangen om in alles het Evangelie van Jezus Christus als fundament te hebben en om daar op te bouwen, hebben we de naam ‘de Rots’ voor onze gemeente gekozen.

In augustus 2016 hebben we onze gemeente voortgezet als een zelfstandige gemeente binnen Evangeliegemeente De Regenboog onder leiding van drie oudsten.

Eind 2018 zijn de plannen van De Regenboog om de drie deelgemeenten zelfstandig te laten worden concreet gemaakt. Op 31 december 2018 hebben we Evangeliegemeente De Rots als zelfstandig kerkgenootschap opgericht.

Eind 2019 hebben we ons als Evangeliegemeente aangesloten bij de Unie van Baptisten. De reden hiervoor is dat we als kleine kerk graag deel uitmaken van een groter verband om elkaar te kunnen helpen en te versterken.

 

Voorganger

Pieter Weerd is voorganger van De Rots en heeft zijn opleiding gedaan aan het Baptisten Seminarium. Pieter is getrouwd met Roelke en samen hebben zij 4 kinderen.
Naast de bediening in De Rots is hij werkzaam bij een organisatie voor maatschappelijke opvang.