In verband met de coronamaatregelen is het verplicht om je aan te melden voor het bezoek aan een samenkomst.

Je kunt dat doen met behulp van dit formulier.

Je bent van harte welkom om onze diensten te bezoeken!

Elke zondagmorgen komen wij als gemeente bijeen. Om 10:15 uur staat de koffie klaar en we beginnen de dienst om 10:30 uur op de Ruiterijweg 1 te Veenendaal (Schoolgebouw ’t Speel-Kwartier).

De kinderen hebben meestal een dienst op hun eigen niveau. Er zijn drie groepen:

  • voor kinderen van 0 t/m 5 jaar
  • voor kinderen van basisschool groep 3 t/m 5
  • voor kinderen van basisschool groep 6 t/m 8
    (deze groep blijft eens per maand in de dienst)

Na iedere samenkomst is er koffie of thee en tijd voor ontmoeting met elkaar.

Elke 2e zondag van de maand…
           …eten we na afloop met elkaar. Iedereen is dan ook van harte welkom om aan te schuiven!

Elke 5e zondag van de maand…
           …vieren we een dienst met kinderen en volwassenen samen.

Samenzijn

Onze samenkomsten zijn eenvoudig en intiem. Regelmatig is er een spreker en in de samenkomsten wordt eigen inbreng gewaardeerd en gestimuleerd.

Zo ontdekken we in elkaar steeds meer de breedte en de kracht van Jezus’ liefde en genade.

We zien en geloven dat God onze gemeente zegent en dat we met elkaar groeien in geloof.